Vrijdag 22 september 2017

Tabliegleden

De Tablieggroep (Religieuze raad)
De tablieggroep bestaat uit een Imam (voorganger), Naib Imam (plaatsvervangend voorganger) en een onbepaald aantal leden. Deze raad is belast met de religieuze taken binnen en buiten de moskee en bestaat uit de volgende leden:
logo alim Imaam Hadji Khan Kallan070-3678639
Hadji Ali Chiragali070-3298111 / 06-18216255
Abbas Habib070-3609601
Hadji Ibrahim Taus06-15064215
Hadji Feroz Kallan0320-250874
Rachid Nabi020-6336101
Hadji Alfred Abdoelrazak070-3899219
Hendrik Habiboellah06-13293306
Rasoel Rodjan010-5120232