Woensdag 1 februari 2023

Commissies

Commissies
Commissies bestaan er om het Bestuur te ondersteunen om bepaalde taken ten behoeve van het Bestuur uit te voeren.
Het is een groep van leden met een bepaalde taak die zij gezamenlijk uit proberen te voeren.
Een commissie wordt vaak voor een bepaalde tijd geinstalleerd. Na vervulling van het doel of na een bepaalde periode worden de commissieleden gedechargeerd uit de commissie.
Binnen Jamaat ~ Al ~ Imaan is het doel de volgende commissies te bemensen:
logo alim Verkiezingscommissie (1 * per twee jaar)
Kascontrolecommissie
Commissie Bouw en Onderhoud
Automatiseringscommissie
Jongerencommissie
Vrouwencommissie
Activiteitencommissie