Zondag 27 november 2022

Bestuursleden

Het Bestuur
Het bestuur is gekozen door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en bestaat uit de volgende leden:
logo alim Voorzitter Asief Habiboellah 06-46839279
Secretaris Zaid Goelamhoesen 06-27358715
Penningmeester/Vicevoorzitter FĂ©roz Kadirbaks 06-18375877
Commissaris Ali Chiragali 06-18216255
Commissaris/2de Penningmeester Abbas Habieb 06-21100388
Commissaris Moenna Piroe 06-38512827