Zondag 27 november 2022

Artikelen

 

De Heilige Qur’an is geopenbaard in gesproken woord en niet als schrift. De ayah’s van de Qur’an, zoals die werden geopenbaard aan de profeet Mohammed vzmh, werden pas later gedocumenteerd in het boek de Heilige Qur’an.

Zo zijn er in het Heilige Geschrift vele taalkundige ‘wonderen’ te ontdekken die onomstotelijk het bewijs leveren dat deze woorden afkomstig zijn van Allah SWT, daar geen mens deze zuiverheid van woorden en begrippen kan hebben gehanteerd om de boodschap te verduidelijken.

Om deze wonderen meer te waarderen, moeten we bedenken dat de profeet Mohammed vzmh noch kon schrijven, noch kon lezen en daarom niets kon veranderen. Elke openbaring van Allah SWT, die hij uitsprak en direct wijdverspreid en uit het hoofd geleerd werd, is daarom authentiek ….en kan alleen afkomstig zijn van Allah SWT.

Het volgende taalkundige ‘wonder’ betreft Ayat Ul Kursi (het Troonvers).

Ayatul_Kursi

 

Deze vers uit Surah Al Baqarah [2:255]bestaat uit 9 zinnen.

Moge uit het hiernavolgende, het taalkundige ‘wonder’ en de afkomst van Allah SWT worden bewezen:

Moge Allah SWT ons de wijsheid schenken om deze taalkundige wonderen te waarderen en om kennis te nemen van de overige taalkundige wonderen in de Qur’an….AAMIEN.

Ayatul_Kursi

 Wat valt nu op:

Zin 1 en zin 9 zijn aan elkaar verwant, zo zijn zin 2 en zin 8, zin 3 en zin 7, zin 4 en zin 6:

Zin 1 en zin 9 bevatten beide twee namen van Allah SWT; zin 1 eindigt met twee namen van Allah SWT en zin 9 heeft ook twee namen van Allah SWT;

Zin 2 en zin 8 handelen beide over hetgeen de creatie van Allah SWT overkomt. Als we vermoeid zijn, sluimeren we eerst alvorens we in slaap vallen. Allah SWT kent geen vermoeidheid, noch sluimer, noch slaap!

Zin 3 en zin 7 handelen over Allah SWT die de Eigenaar is van alles in de Hemelen en op de Aarde en over Allah  SWT die de Koning is van de Hemelen en de Aarde….hiermee is Zijn troon compleet, want een eigenaar (van alle grond) is noch geen koning (van het land) en een koning (van een land) is nog geen eigenaar (van alles wat zich in dat land bevindt); Allah SWT daarentegen is de Eigenaar (van alles) en de Koning (over alles);

Zin 4 en zin 6 handelen over de uitzondering op twee beweringen over Allah SWT ….dat Allah SWT niemand autoriteit of kennis toekent, behalve met Zijn permissie;

En dan zin 5, die vertaalt: Hij kent hetgeen voor hen is (zin 1, 2, 3 en 4) en wat achter hen is (zin 9, 8, 7, 6).

 

Moge Allah SWT ons de wijsheid schenken om deze taalkundige wonderen te waarderen en om kennis te nemen van de overige taalkundige wonderen in de Qur’an….AAMIEN.