Vrijdag 22 september 2017
Assalaam Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatahu

Welkom op de website van de vereniging Jamaat Al Imaan, een Islamitische vereniging met als missie het faciliteren en bevorderen van de religieuze beleving van moslims in Nederland en het vergroten van kennis over de Islam bij haar leden. Op onze website vindt u informatie betreffende de geloofsovertuiging (akieda) van de Jamaat, actuele gebedstijden, contactinformatie van het bestuur en de Tablieggroep, alsook fotomateriaal van enkele hoogtijdagen. Mocht u na uw bezoek aan onze website behoefte hebben aan een gesprek over de Islam, gelieve contact op te nemen via het e-mailadres: jamaat_al_imaan@yahoo.com

Wassalaam,
Bestuur Jamaat-Al-Imaan

Nieuws

Eid-Ul-Fitre Milan
Geplaatst op: Donderdag 02 juli 2015

Waarde broeders en zusters,
Assalaam alaikum WRWB.

Het bestuur nodigt u en uw gezin vriendelijk uit om deel te nemen aan de Eid-Ul-Fitre Milan bijeenkomst, welke gehouden wordt op:

Datum :  Zaterdag 25 juli 2015
Tijd     :  20:00 uur 
Plaats  :  Verenigingsgebouw Jamaat-Al-Imaan, Hooftskade 109/110 te Den Haag

Het programma ziet er als volgt uit:                              
                               -         Verwelkoming en Doe'a
                               -         Voordrachten van o.a. Naats en Nazams
                               -         Sluiting en Doe'a
                               -         Gezellig samenzijn.

Het vereningingsgebouw is voor een ieder toegankelijk van 18:00 uur. De warme maaltijd wordt geserveerd tussen 19:00 en 20:00 uur.

Wij hopen u en uw gezin, Insha Allah, op zaterdag 25 juli 2015 te mogen verwelkomen.

 

Goda Hafiz         Wassalaam

Namens het bestuur van Jamaat-Al-Imaan,


Eid-Ul-Fitre Salaat
Geplaatst op: Woensdag 01 juli 2015

Waarde broeders en zusters,
Assalaam alaikum WRWB,

Het bestuur nodigt u en uw gezin vriendelijk uit om deel te nemen aan het Eid-Ul-Fitre Salaat.

Datum :  Vrijdag 17 juli 2015
Tijd     :  10:00 uur; Het gebouw is vanaf 09:00 uur toegankelijk.
Plaats  : Verenigingsgebouw Jamaat-Al-Imaan, Hooftskade 109/110, te Den Haag.

Het programma ziet er als volgt uit:
            09:00 uur:        -    Verwelkoming
                                    -    Aanvang Eid Ul Fitre Salaat (verrichting feestgebed)
                                    -    Goetbah (preek) in het Arabisch, Urdu en Nederlands
                                    -    Sluiting en Doe'a
                                    -    Gezellig samenzijn

U wordt verzocht de voorgeschreven Sadaqa Fitre en de Zakaat voor aanvang van het Eid-Ul-Fitrte gebed te voldoen. Om de administratieve verwerking hiervan vlot te kunnen laten verlopen, heeft het ons voorkeur de gelden vooraf via de bank te mogen ontvangen. Onderstaand treft u het bankrekeningnummer van Jamaat-Al-Imaan.

De Sadaqa Fitre is verplicht gesteld voor iedere moslim en is bedoeld om het vasten te zuiveren.
De Sadaqa Fitre is dit jaar vastgesteld op euro 5,-- per gezinslid.
De Zakaat (armenbelasting) wordt jaarlijks bepaald over uw eigen vermogen dat niet behoort tot de eerste levensbehoeften. Over dit vrije vermogen is met verplicht 2,5% per jaar aan Zakaat te voldoen.

Wij hopen u en uw gezin, Insha Allah, op vrijdag 17 juli 2015 te mogen verwelkomen om samen het Eid-Ul-Fitre gebed te verrichten.

 

Goda Hafiz               Wassalaam

Namens het bestuur van Jamaat-Al-Imaan
                                   


Ramadan Sherief
Geplaatst op: Vrijdag 19 juni 2015

Waarde broeders en zusters,
Assalaam aleikum wrwb.

Met genoegen doet het bestuur u bijgaand de (gebeds)tijden tabel voor de maand Ramadan toekomen. Hieruit blijkt dat Insha Allah het eerste Tarawiehgebed op woensdag 17 juni a.s. verricht zal worden. De eerste vastendag is donderdag 18 juni a.s. en de laatste op donderdag 16 juli a.s.

Insha Allah zal EID - UL- FITRE op vrijdag 17 juli a.s. gevierd worden.

Zoals elk jaar hoopt het bestuur dat er in de weekenden gezamenlijk ontvast wordt in de moskee. Om praktische redenen heeft het bestuur besloten om enkel op die dagen gezamenlijk te ontvasten, indien de Iftarie geheel door een lid of leden zal worden verzorgd. Indien u de verzorging van de Iftarie voor één of meerdere dagen geheel of gedeeltelijk voor uw rekening wenst te nemen, dan gelieve u contact op te nemen met broeder Ali Chiragali (na 18.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 06 182 162 55).

De Iesja-, Tarawieh- en Witrgebeden zullen dagelijks gezamenlijk verricht worden in de moskee en vangen aan volgens de bijgesloten tijdentabel. Het schenken van siernie ten behoeve van de moskeebezoekers wordt ten zeerste gewaardeerd. Het bestuur nodigt u en uw gezin vriendelijk uit om deel te nemen aan zowel de gezamenlijke Iftarie, alsmede aan de dagelijkse Iesja-, Tarawieh- en Witrgebeden. Het bestuur van Jamaat – Al – Imaan wenst u en uw gezin een gezegende Ramadan Sherief toe. Moge Allah’s rijkste zegeningen op u allen rusten.

P.S.: Het bestuur wijst u misschien ten overvloede op de verplichting tav de Sadaqa Fitre, welke vóór aanvang van het Eid-Ul-Fitre gebed dient te worden voldaan. U wordt in de gelegenheid gesteld om tot 7 juli 2015 uw Sadaqa Fitre verplichtingen via de bank over te maken op de rekening van Jamaat - Al - Imaan of deze bij broeder Ali Chiragali te voldoen. Het bestuur zal de tot dan ontvangen gelden bestemmen vóór Eid-Ul-Fitre.


Meeradj / Shab E Baraat
Geplaatst op: Zaterdag 30 mei 2015

Aan de leden en sympathisanten van de vereniging
Jamaat - Al - Imaan A.S.W.D.

Waarde broeders en zusters,
Assalaam aleikum wrwb.

Hierbij nodigt het bestuur u en uw gezin vriendelijk uit ter bijwoning van de Religieuze Bijeenkomst die in het teken zal staan van de Hemelvaart(Meeradj) van de heilige Profeet Mohamed v.z.m.h., Shab E Baraat en het aankomende verplichte vasten vgedurende de heilige maand Ramadan.

Datum : zaterdag 30 mei 2015
Tijd     : aanvang 18:30 uur
Plaats  : Verenigingsgebouw Jamaat - Al - Imaan, Hooftskade 110 te Den Haag

De warme maaltijd zal geserveerd worden tussen 18.30 uur en 20.00 uur.

Het religieuze programma vangt aan om 20.00 uur en ziet er als volgt uit:

- Verwelkoming en Doe'a- Quraan recitatie
- Lezingen in het Urdu en Nederlands
- Voordrachten van Nazams en Naat Sherief
- Sluiting en Doe'a
- Gezellig samenzijn

Wij hopen u en uw gezin Insha Allah op zaterdag 30 mei a.s. te mogen verwelkomen.

GODA HAFIZ
WASSALAAM

Namens het bestuur van Jamaat - Al - Imaan


Werving leden verkiezingscommissie
Geplaatst op: Donderdag 30 april 2015

Aan de leden van de vereniging Jamaat - Al - Imaan A.S.W.D.

Waarde broeders en zusters,
Assalaam aleikum wrwb.

De zittingsperiode van het huidige bestuur, dat op 30 juni 2013 is gekozen, eindigt binnenkort. In verband hiermee is er een Algemene Ledenvergadering gepland op zondag 14 juni a.s. Tijdens deze vergadering wordt o.a. het jaarverslag gepresenteerd en zal de bestuursverkiezing plaatsvinden. Volgens het huishoudelijke reglement (HR) vindt de bestuursverkiezing plaats onder verantwoordelijkheid van de verkiezingscommissie.

Het bestuur doet een beroep op u om zich op te geven als aspirant-lid voor deze commissie. U kunt zich uiterlijk tot en met zaterdag 30 april a.s. opgeven als gegadigde voor deze functie bij één van de bestuursleden of door een e-mail te sturen naar jamaat_al_imaan@yahoo.com.

De voorwaarden inzake benoeming, samenstelling, taken, bevoegdheden en ontbinding van de verkiezingscommissie zijn opgenomen op pagina 9 en 10 van het huishoudelijke reglement. Deze criteria staan ook afgedrukt aan de ommezijde van deze brief. Ingeval er meer dan drie gegadigden blijken te zijn, zullen de eerste drie leden, die zich hebben aangemeld en voldoen aan de in het huishoudelijke reglement gestelde voorwaarden, door het bestuur ter benoeming worden voorgedragen. Deze benoeming zal, voorafgaande aan de verkiezing op 14 juni a.s., aan de algemene ledenvergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. Inzake bestuurskandidaatstelling zult u nog nader worden geïnformeerd.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

GODA HAFIZ
WASSALAAM

Namens het bestuur van Jamaat - Al - Imaan