Woensdag 1 april 2020
Assalaam Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatahu

Welkom op de website van de vereniging Jamaat Al Imaan, een Islamitische vereniging met als missie het faciliteren en bevorderen van de religieuze beleving van moslims in Nederland en het vergroten van kennis over de Islam bij haar leden. Op onze website vindt u informatie betreffende de geloofsovertuiging (akieda) van de Jamaat, actuele gebedstijden, contactinformatie van het bestuur en de Tablieggroep, alsook fotomateriaal van enkele hoogtijdagen. Mocht u na uw bezoek aan onze website behoefte hebben aan een gesprek over de Islam, gelieve contact op te nemen via het e-mailadres: jamaat_al_imaan@yahoo.com

Wassalaam,
Bestuur Jamaat-Al-Imaan

Nieuws

Maatregelen n.a.v. Coronavirus
Geplaatst op: Dinsdag 17 maart 2020

Alim 3/20Den Haag, 17 maart 2020

MAATREGELEN N.A.V. CORONAVIRUS

Aan de leden en sympathisanten van de vereniging
Jamaat - Al - Imaan A.S.W.D.

Waarde broeders en zusters,

Assalaam aleikum wrwb.

Ons dagelijks leven wordt momenteel voor een belangrijk deel beïnvloed door maatregelen die zijn getroffen om de verdere verspreiding van het zeer besmettelijke coronavirus te beperken. Vanuit overheidswege worden maatregelen getroffen en wordt er een beroep gedaan op de gemeenschap om mee te werken.

Het bestuur en de tablieggroep hebben afgelopen dagen uitvoerig overleg gehad, om te bezien welke maatregelen wij als moskee zouden moeten nemen. We hebben besloten om de moskee voorlopig te sluiten t/m 6 april a.s.. Ook hebben we besloten om de themabijeenkomst van 11 april a.s. af te lassen. Bij overlijdensbegeleiding zullen we de nabestaanden verzoeken om e.a. in besloten kring te houden.

Het tijdelijk sluiten van de moskee en daarmee voorlopig geen Jum’a-gebeden te houden was een ontzettend moeilijk besluit. De Jum’a-gebeden vormen voor ons een plek van ontmoeting en geestelijke inspiratie. Door het tijdelijk sluiten van de moskee realiseren wij dat wij onze gemeenschap deze wekelijkse activiteit ontnemen. Als Moslimgemeenschap staan wij echter midden in de samenleving en hebben wij aanwijzingen van overheidswege op te volgen. De aanwijzing om afstand te houden van elkaar en zoveel als mogelijk groepsbijeenkomsten te mijden staan op gespannen voet met het verrichten van het gezamenlijke gebed, waar broeders en zusters schouder aan schouder het gebed verrichten.

Hoe het virus en de bestrijding hiervan zich verder zal ontwikkelen is momenteel onduidelijk. Ook welke impact het heeft op de Ramadan en de activiteiten die wij vanuit de moskee in dit kader organiseren is eveneens onduidelijk. Wij zullen de komende periode de ontwikkelingen volgen en u informeren.

Wij gaan met z’n allen een onzekere en moeilijke tijd tegemoet. Ondersteun elkaar en bied elkaar bijstand. Mocht u behoefte hebben voor geestelijke bijstand, dan zijn wij telefonisch voor u bereikbaar (voor telefoonnummers verwijzen wij u naar het gebedstijdenboek of onze website). Moge Allah S.W.T. ons allen begeleiden en beschermen.

GODA HAFIZ WASSALAAM

Namens het bestuur van Jamaat - Al - Imaan,