Woensdag 1 februari 2023
Assalaam Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatahu

Welkom op de website van de vereniging Jamaat Al Imaan, een Islamitische vereniging met als missie het faciliteren en bevorderen van de religieuze beleving van moslims in Nederland en het vergroten van kennis over de Islam bij haar leden. Op onze website vindt u informatie betreffende de geloofsovertuiging (akieda) van de Jamaat, actuele gebedstijden, contactinformatie van het bestuur en de Tablieggroep, alsook fotomateriaal van enkele hoogtijdagen. Mocht u na uw bezoek aan onze website behoefte hebben aan een gesprek over de Islam, gelieve contact op te nemen via het e-mailadres: jamaat_al_imaan@yahoo.com

Wassalaam,
Bestuur Jamaat-Al-Imaan

Nieuws

Eid-Ul-Fitre Salaat 2 mei 2022
Geplaatst op: Donderdag 28 april 2022

Alim 03/20Den Haag, 25 april 2022

EID-UL-FITRE SALAAT

Aan de leden en sympathisanten van de vereniging
Jamaat - Al - Imaan A.S.W.D.

Waarde broeders en zusters,
Assalaam alaikum WRWB.

Het bestuur nodigt u en uw gezin vriendelijk uit om deel te nemen aan het Eid-Ul-Fitre gebed.

Datum :    Maandag 2 mei 2022.
Tijd     :    10:00 uur; Het gebouw is vanaf 09:00 uur toegankelijk.
Plaats  :    Verenigingsgebouw Jamaat-Al-Imaan, Hooftskade 109/110, te Den Haag

Het programma ziet er als volgt uit:

09:00 uur:-Verwelkoming
10:00 uur:-Aanvang Eid Ul Fitre Salaat (verrichting feestgebed)
 -Goetbah (preek) in het Arabisch en Nederlands
 -Sluiting en Doe'a
 -Gezellig samenzijn


U wordt verzocht de voorgeschreven Sadaqa Fitre en de Zakaat voor aanvang van het Eid-Ul-Fitre gebed te voldoen. Om de administratieve verwerking hiervan vlot te kunnen laten verlopen, heeft het onze voorkeur de gelden vooraf via de bank te mogen ontvangen. Onderstaand treft u het bankrekeningnummer van Jamaat-Al-Imaan.
RABOBANK: NL67RABO032.31.51.051 of ING: NL27INGB0000516641

Wij hopen u en uw gezin, In Sha Allah, op 2 mei 2022 te mogen verwelkomen om samen het Eid-Ul-Fitre gebed te verrichten.
Volledigheidshalve willen wij u erop attenderen dat indien u griepverschijnselen heeft u verzocht wordt thuis te blijven.

GODA HAFIZ                               WASSALAAM

Namens het bestuur van Jamaat - Al - Imaan,


Instructie Eid-Ul-Fitre Salaah
Geplaatst op: Zondag 24 mei 2020

Assalaam Aleikum WRWB

Bismilla hier Rahman nier Rahiem.

INSTRUCTIE EID-UL-FITRE SALAAT

1. ALGEMEEN

Het is een Soenah van de Profeet SAW om voor de aanvang van het Eid-Ul-Fitre en Eid-ul-Adha gebed een uitleg te geven hoe deze gebeden verricht dient te worden. Deze 2 gebeden zijn enigszins anders dan onze normale dagelijkse gebeden. Het verschil zit alleen in de handelingen bij het opzeggen van de takbiers; dus bij het opzeggen van Allah hu Akbar

2. OPENINGS TAKBIER

Na de vorming van de intentie –“die ik zo dadelijk met u gaat doornemen”- zegt de Imaam de openingstakbier (ALLAH HU AKBAR) op en heft zijn handen op tot de hoogte van de oren en legt vervolgens de handen vouwend boven de navelstreek, zodanig dat de rechterhand over de linkerhand komt te liggen. U volgt de Imaam in deze handelingen, met dien verstaande dat de vrouwen haar handen gevouwen op haar borsten plaatsen.

Hiernaa lezen wij zachtjes de Sa’na op. Als u de Sa’na niet kent zegt u 3x Soebhan Allah en wacht op de volgende handeling van de Imaam. De Sa’na luidt als volgt:
Soebhana Kalla humma wa biham-dika wa tabara-kasmoka; wa Ta-Ala djaddoka, wa la ilaha ghairoka.

Na dit gelezen te hebben gaat de Imaam 7 maal extra takbiers (ALLAH HU AKBAR) opzeggen en heft hij zijn handen wederom op tot de hoogte van de oren en laat zijn handen 6 maal hangen en vervolgens na de 7e takbier legt hij de handen wederom vouwend boven de navelstreek.

U volgt de Imaam in deze handelingen.
Hierna reciteert de Imaam de Surah Fatiha en nog een extra Surah of een aantal verzen uit de Heilige Qur’aan en verricht vervolgens het gebed zoals in elk ander gebed. U volgt de Imaam in het gebed.

Na de 2e sadj-da van de 1e rakaat staat de Imaam op met de gebruikelijk takbier (ALLAH HU AKBAR) van de 2e rakaat.
De Imaam staat rechtop wederom met zijn handen vouwend boven de navelstreek. U doet ook het zelfde. (Laat je handen dus niet hangen).

Hierna gaat de Imaam (in de tweede rakaat) 5 keren extra takbiers (ALLAH HU AKBAR) opzeggen en maakt de bewegingen zoals hiervoor gezegd voor de 1e rakaat. 4 maal laat hij de handen hangen en vervolgens na de 5e takbier legt hij de handen wederom vouwend boven de navelstreek. U volgt wederom de Imaam in deze handelingen. Hierna reciteert de Imaam wederom de Surah Fatiha en een extra Surah of een aantal verzen uit Heilige Qur’aan en gaat verder met het gebed zoals in elk ander gebed. De Imaam beëindigt het gebed met de salaam. Jullie volgen de Imaam.

INTENTIEVORMING (NIEYAT)

Algemeen
Iennie Wadj-jah-tuh wadj-hya lielladzie fataras sama-wati wal ardwa haniefaun wa ma ana minal moesjhrikien
Ik heb mij oprecht gewend tot Allah SWT, Die de hemelen en de aarde heeft geschapen. Ik behoor niet tot de afgodendienaars.

Niejat Urdu
Manj niejat kartha (i) hu, do rakaat Eid-ul-Fitre salaat ke lieje. Saath (7) aur paatj (5) takbier ke saath ; ALLAH SWT ki goesnoedie ke lieje, moeh meri taref Qibla ki, phietjhe ies imaam ki.

Niejat Nederlands
Ik vorm de intentie om twee rakaat Eid-Fitre gebed te verrichten, met 7 en 5 extra takbiers, geheel ter ere van ALLAH SWT; met mijn gezicht naar de (richting) Qibla; achter deze Imaam.

>>> NAMAAZ BEGINNEN >>>.


Maatregelen n.a.v. Coronavirus
Geplaatst op: Dinsdag 17 maart 2020

Alim 3/20Den Haag, 17 maart 2020

MAATREGELEN N.A.V. CORONAVIRUS

Aan de leden en sympathisanten van de vereniging
Jamaat - Al - Imaan A.S.W.D.

Waarde broeders en zusters,

Assalaam aleikum wrwb.

Ons dagelijks leven wordt momenteel voor een belangrijk deel beïnvloed door maatregelen die zijn getroffen om de verdere verspreiding van het zeer besmettelijke coronavirus te beperken. Vanuit overheidswege worden maatregelen getroffen en wordt er een beroep gedaan op de gemeenschap om mee te werken.

Het bestuur en de tablieggroep hebben afgelopen dagen uitvoerig overleg gehad, om te bezien welke maatregelen wij als moskee zouden moeten nemen. We hebben besloten om de moskee voorlopig te sluiten t/m 6 april a.s.. Ook hebben we besloten om de themabijeenkomst van 11 april a.s. af te lassen. Bij overlijdensbegeleiding zullen we de nabestaanden verzoeken om e.a. in besloten kring te houden.

Het tijdelijk sluiten van de moskee en daarmee voorlopig geen Jum’a-gebeden te houden was een ontzettend moeilijk besluit. De Jum’a-gebeden vormen voor ons een plek van ontmoeting en geestelijke inspiratie. Door het tijdelijk sluiten van de moskee realiseren wij dat wij onze gemeenschap deze wekelijkse activiteit ontnemen. Als Moslimgemeenschap staan wij echter midden in de samenleving en hebben wij aanwijzingen van overheidswege op te volgen. De aanwijzing om afstand te houden van elkaar en zoveel als mogelijk groepsbijeenkomsten te mijden staan op gespannen voet met het verrichten van het gezamenlijke gebed, waar broeders en zusters schouder aan schouder het gebed verrichten.

Hoe het virus en de bestrijding hiervan zich verder zal ontwikkelen is momenteel onduidelijk. Ook welke impact het heeft op de Ramadan en de activiteiten die wij vanuit de moskee in dit kader organiseren is eveneens onduidelijk. Wij zullen de komende periode de ontwikkelingen volgen en u informeren.

Wij gaan met z’n allen een onzekere en moeilijke tijd tegemoet. Ondersteun elkaar en bied elkaar bijstand. Mocht u behoefte hebben voor geestelijke bijstand, dan zijn wij telefonisch voor u bereikbaar (voor telefoonnummers verwijzen wij u naar het gebedstijdenboek of onze website). Moge Allah S.W.T. ons allen begeleiden en beschermen.

GODA HAFIZ WASSALAAM

Namens het bestuur van Jamaat - Al - Imaan,